The end of the summer at my sides


Choć trudno w to uwierzyć :)) ...
Anche se e' difficile da credere :)) ...

Lato w Toskanii dobiega końca.Wybrałam się po sierpniowy numer Vogue, najbliższy park z drzewami dającymi cień jest w Pizie, ale tu niedaleko znajduje się Fortezza del Brunelleschi, czyli zamek z fosą z XV wieku, architektem którego jest ten sam Brunneleschi od najważniejszych zabytków architektonicznych we Florencji.Tu jednak nie ma tłumu turystów ...

L'estate in Toscana sta finendo. Sono andata a comprare Vougue per il mese di agosto. Il parco piu' vicino con gli alberi che danno l'ombra si trova a Pisa, ma qui vicino c'e' la Fortezza del Brunelleschi, un castello del XV secolo, progettata dallo stesso Brunelleschi dai monumenti piu' famosi a Firenze. Qui pero' non c'e' folla di turisti ...
Znalazłam!
Trovato!

Miłego weekendu!
Buon weekend!

my pre fall sales stuff


Choć temperatura na zewnątrz wynosi ponad 30C, to już ostatni weekend sierpnia.Może warto skorzystać z ostatnich wyprzedaży i pomyśleć o chłodniejszych dniach? Skorzystałam z wyprzedaży na Zalando Italia i tak z 70% zniżką udało mi się coś upolować. Znalazłam dla Was "ever greeny" czyli rzeczy, które świetnie sprawdzą się w nadchodzącym sezonie, ale mają letnie ceny.

Anche se la temperatura fuori e' sopra i 30 gradi, e' l'ultimo weekend di agosto. Forse vale la pena sfruttare i saldi e pensare alle giornate piu'fresche? Ho sfruttato i saldi su Zalando e cosi con lo sconto del 70% sono riuscita a prendere qualcosa. Ho trovato per Voi gli "ever green", le cose che saranno perfette nella prossima stagione autunnale, ma hanno dei prezzi estivi.

 
Bomber jacket

Za kurtkę z Top Shop zapłaciłam ok.30 euro, zamiast 100. Wybrałam rozmiar M i jest to mała M. Bardzo fajnie wygląda i jest super wygodna. Podobne tutaj: clic clicclic
 
Per la giacca ho pagato 30 euro, al posto di 100. Ho scelto la misura M ed e' una piccola M. E' molto carina e super comoda. Simili le troverete qui:  clic  clic
 
Velvet bag

To moje pierwsze doświadczenie z firmą Zign, produkującą zamszowe i skórzane akcesoria. Zamsz jesienią zawsze wygląda i nosi się świetnie, oto podobne torebki:
clic  clic

 E' la mia prima esperienza con Zign, la griffe famosa per le sue borse di velluto e pelle. Il velluto in autunno e' sempre bello e si porta bene, ecco borsine simili qui:
Ponczo
Mantella

Ponczo do przechadzania się po parku albo do snucia po południu w domu ... ;)

Mantella perfetta per le passeggiate nel parco o per fare lo zombie il pomeriggio a casa ... ;)

Baleriny
Ballerine


 Do połowy listopada chodzę tutaj w balerinach, ponieważ wcześniej nie ma potrzeby zakładać inne buty. Będą również niezawodne w szkole lub w pracy, wystarczy wybrać ciemny kolor, który nada im jesiennej aury.

Fino a meta' di novembre porto delle ballerine, perche' prima non sento il bisogno di scarpe piu' pesanti. Saranno anche ottime per il lavoro o per la scuola, basta scegliere un colore scuro, che le donera' un' aura autunnale.
clic clic

Opaska
Paraorecchie


Burgundową opaskę kupiłam rok temu w Avon i w tym ponownie wyciągnęłam ją z szafy. Inne wełniane opaski: clic clic

Questo paraorecchie l'ho preso un anno fa su Avon e anche quest'anno l'ho messo fuori dall' armadio. Ecco altri caldi e morbidi paraorecchie:  clic  clic

Jeśli nie macie ochoty na shopping wysyłam Wam muzycznego spadającego liścia:
Se non avete voglia di fare shopping Vi mando una foglia cadente che suona:
Slow

Miłego weekendu!
Buon weekend!

Jake Gyllenhaal for Vanity Fair Italia


Rano dowiedzieliśmy się, że ponad kilkaset ludzi nie przeżyło trzęsienia ziemi, w tym wiele dzieci.Praktycznie fizycznie przestało istnieć całe miasto.Italia dziś jest smutna.Jak bardzo kontrastuje to z dzisiejszymi zdjęciami roześmianych dziewczyn na Instagramach z ich włoskich wakacji.Jednak to prawda, że to samo miejsce widziane oczami mieszkańca i turysty to zupełnie dwa światy.A może chodzi tylko o wrażliwość i wyczucie? Wiele Włochów straciło wczoraj swoich bliskich.Śmierć najbliższej nam osoby to trudny i osobisty temat, powstał o tym film "Demolition - Amare e vivere" z Jakiem Gyllenhaalem, który opowiada o nim w ostatnim numerze VF Italia ...

Questa mattina siamo venuti a sapere che centinaia di persone e bambini non sono sopravissuti al terremoto di ieri. Praticamente ha smesso di esistere tutta un'intera citta'. L'Italia oggi e' triste. Che contrasto con le foto delle ragazze sorridenti su Istagram dalle loro vacanze italiane. Allora e' vero che lo stesso posto visto con gli occhi di un turista e quelli di un abitante sono due mondi diversi. O forse si parla solo di sensibilita' e buon senso? Tanti Italiani hanno perso ieri delle persone care. La morte di persone a noi vicine e' un tema difficile e personale. Di questo parla il film "Demolition - Amare e vivere" con Jake Gyllenhaal ...
  
W jednej z pierwszych scen filmu Davis, główny bohater filmu widzi wypadek samochodowy swojej żony, na Jego oczach ukochana umiera.Od tego momentu Jego życie diametralnie się zmienia.Przed tym zdarzeniem Davis to trochę znudzony, biorący wszystko za pewnik, młody mężczyzna robiący karierę.Funkcjonuje trochę jak maszyna,trudno stwierdzić czy w życiu zrobił dla kogoś coś dobrego, czy naprawdę potrafił okazywać emocje i kogoś kochać.Po wypadku staje się jeszcze bardziej apatyczny i smutny.Do momentu, kiedy maszyna ze słodyczami przez pomyłkę nie wyrzuca cukierków, które zamówił.Rozsadza go to i zaczyna pisać listy: jeden po drugim, do firm zajmujących się sprzętem ...

Nella prima scena del film Davis, il protagonista, assiste con i suoi occhi alla morte di sua moglie in un incidente stradale. Da quel momento la sua vita cambia totalmente. Prima di quell'evento Davis e' un po' annoiato di se stesso e della vita dell'uomo che fa cariera. Funziona un po' come una macchina, gli e' difficile capire se nella sua vita ha fatto qualcosa di buono per qualcuno e se sapeva davvero amare. Dopo l'incidente diventa ancora piu' apatico e triste. Fino al momento in cui la macchinetta per i gettoni non gli ha dato le caramelle che ha ordinato. Si arrabia totalmente e inizia a scrivere tante lettere all'azienda che si occupa del servizio ...

Nikt nigdy nie jest przygotowany na śmierć bliskiej osoby, a jeszcze mniej Ci, który całe swoje życie dokonywali łatwych wyborów.

"Nie wystarczają konwencjonalne wybory, te które są akceptowane. Im więcej takich wyborów w twoim życiu, tym bardziej je tracisz,a potem kiedy przychodzi tragedia, wydarza ci się to, co mojego bohaterowi: jesteś zdewastowany, ale nie zdajesz sobie z tego sprawy, nawet nie wiesz co czujesz. To dopiero wtedy rozumiesz, że łatwe wybory nie mają żadnej wartości, jeśli nie są tymi, które naprawdę chciałeś dokonać".

Nessuno e' mai abbastanza preparato per la morte di una persona cara, ancora meno quelli che per tutta la loro vita fanno scelte facili.

"Non bastano le scelte convenzionali, quelle che sembrano accettabili. Piu' ne fai e piu' ti perdi della vita, e poi,quando arriva la tragedia, succede come al mio personaggio: sei devastato ma non te ne rendi conto,neppure sai cosa provi. Solo allora capisci che le scelte facili non hanno valore se non sono le cose che davvero hai voluto". 
  
W rozmowie aktor opowiada również o tym, że dojrzewanie to proces naturalny, niewiele ma wspólnego z mijającym czasem, za to wiele z naszym życiem i doświadczeniami. Wspomina ludzi oraz wydarzenia, dzięki którym naprawdę "stał się dorosły". Gdy nie dzieje się nic w naszym życiu, nie zdarzy się również nic  w naszym sercu i duszy. Paradoksalnie śmierć żony wskrzesiła Davisa do życia.Tego naprawdę ...

Nell'intervista l'attore racconta anche che maturare e' un processo naturale, che non ha niente in comune con il passare del tempo, ma tanto con la nostra vita e le esperienze. Ricorda le persone e gli eventi, grazie ai quali e' diventato davvero "adulto". Quando non succede niente nella nostra vita, non succedera' niente nemmeno nel nostro cuore o nella nostra anima. Paradossalmente la morte della moglie di Davis lo ha risucitato per la vita. Quella vera ...move on


Dzisiejszy poranek we Włoszech nie należał ani do przyjemnych, ani do łatwych,w regionie Lazio zatrzęsła się ziemia.Bardzo dobrze pamiętam moje pierwsze trzęsienie ziemi kilka lat temu.Nigdy nie zapomnę rozbujanej lampy w kuchni,brzęczących sztućców w szufladzie, pomruku ziemi i przejmującej na zewnątrz ciszy:zniknęły wszystkie odgłosy natury, których do tej pory nie dostrzegałam.Najbardziej odczułam, brak śpiewu ptaków.Potem Twoje mieszkanie, dom zmienia się nie do poznania.Zadajesz sobie pytania: po co na najwyższych półkach w kuchni ustawiłaś kolekcje pustych butelek, gdzie się ukryć i co robić.Ponieważ mój narzeczony jest odpowiedzialny w pracy za wyprowadzenie wszystkich z budynku w razie niebezpieczeństwa, Jego telefon nie odpowiadał i była to najdłuższa godzina mojego życia, podczas której przyszły mi do głowy zaskakujące refleksje i myśli, które wolę pozostawić dla siebie.Ekstremalne momenty wydobywają o nas całą prawdę ... Wtedy na szczęście nic nam się nie stało, a dziś wiem konkretnie co mam zrobić. O ile strach, szok, blokada lub bieganie bez sensu są zrozumiałe w pewnych sytuacjach, w normalnych warunkach takie zachowania powodują, że tracimy życie.Gdy się przeprowadziłam, byłam trochę jak kurczak bez głowy: biegałam w kółko i bez większego sensu.W Cosmopolitan Italia na miesiąc wrzesień, znalazłam artykuł, który świetnie opisuje błędne mechanizmy naszych zachowań, które powodują, że wpadamy  w pułapki, które zastawiają na nas inni lub my sami, marnujemy wtedy to co najcenniejsze:nas samych i nasze życie. Artykuł zainspirował mnie do moich własnych refleksji, może czyta mnie jakiś "kurczak bez głowy" i w tym poście znajdzie wskazówki co zrobić, by się zatrzymać i nie zgubić ...

Questa mattina in Italia non era bella e facile. Nel Lazio ha tremato la terra. Mi ricordo bene il mio primo terremoto un po' di anni fa. Non scordero' mai la lampada in cucina che sembrava essere un'altalena, gli strani suoni delle forchette nel cassetto, i rumori della terra e il silenzio spaventoso fuori: sono spariti tutti i suoni della natura, che prima non notavo. Piu' di tutto sentivo la mancanza del canto degli uccelli. Dopo, la tua casa, il tuo appartamento cambia, da non riconoscerlo piu'. Ti fai delle domande: per cosa hai fatto una collezione di bottiglie sulla mensola piu' alta in cucina, dove nascondersi e cosa fare. Siccome il mio fidanzato al lavoro in caso di pericolo e' responsabile per la sicurezza della gente dentro l'edificio, il Suo telefono era silenzioso ed e' stata la piu' lunga ora della mia vita, durante la quale mi sono venuti tanti pensieri e riflessioni, che preferisco lasciare per me stessa. I momenti estremi mostrano tutta la verita' su di noi ... Alla fine non e'successo niente di male quel giorno la' e oggi so perfettamente cosa devo fare. Paura, schock, blocco e correre senza senso sono da capire in certi momenti della nostra vita, ma a condizioni normali ci proibiscono di vivere. Quando mi sono trasferita qui ero come un pollo senza testa: correvo senza una direzione e senza consapevolezza. In Cosmopolitan Italia per il mese di settembre ho trovato un articolo, che descrive i meccanismi sbagliati dei nostri comportamenti, che causano che da soli caschiamo in trappole fatte da noi stessi o dagli altri. Cosi sprechiamo la cosa piu' preziosa: noi stessi e la nostra vita. Questo articolo mi ha ispirato alcune riflessioni, forse mi legge qualche "pollo senza testa" e cosi in questo post trovera' i suggerimenti su cosa fare per fermarsi e non perdersi ...

Limity czasowe
Limiti di tempo

 Choć rzadko wchodzę w dyskusje w internecie, gdy mój prawie czterdziestoletni znajomy pochwalił się że wyrobił prawo jazdy na motor, ktoś napisał mu, że w tym wieku to powinno się chwalić sukcesami w pracy lub dzieckiem.Nie mogłam nie zareagować.Nie ma wieku, w którym powinno się robić cokolwiek: karierę, dzieci czy prawo jazdy.Wiele aktorów na rolę swego życia czeka nieraz ponad pięćdziesiąt lat (tak było w przypadku aktora grającego Johna Locka w serii Lost), coraz więcej kobiet decyduje się na ślub lub macierzyństwo koło czterdziestki i nie ma w tym nic złego.Ograniczając czasowo siebie samego, wydaje nam się, że jeśli czegoś nie zrobimy w wieku dwudziestu,trzydziestu lat, potem nie będzie na to czasu.To nieprawda, nigdy nie jest za późno.

Anche se raramente partecipo alle discussioni in internet, quando il mio quasi quarantenne collega ha condiviso la sua gioia d'aver fatto la patente per la moto, qualcuno gli ha scritto che "in questa eta' si dovrebbe vantarsi dei sucessi al lavoro o del bambino". Non potevo non reagire. Non c'e' un'eta' predefinita nella quale si dovrebbe fare una qualsiasi cosa: carriera, bambini o patente. Tanti attori per il ruolo della loro vita aspettano cinquant'anni (e'cosi nel caso dell'attore che interpreta John Lock nella serie Lost), sempre piu' donne decidono di sposarsi o avere figli dopo i quarant'anni e non c'e' niente di male in questo. Limitandosi con il tempo, abbiammo l'impressione che se non faremo qualcosa a venti o trent'anni, non lo faremo mai piu'. Non e'vero, non e' mai troppo tardi.

Strach
Paura
  
Czasem boimy się otworzyć na drugą osobę ze strachu, zaczynamy porównywać się z poprzednimi partnerkami nowo spotkanego mężczyzny i prawie zawsze jesteśmy dla siebie zbyt surowe. Bywa również tak, że ogranicza nas nasze własne wychowanie: "Nigdy nie będę z rozwodnikiem", "Nigdy nie wyjadę dla niego z mojego rodzinnego miasta", "Nigdy...". Myślę, że w granicach rozsądku dla miłości warto zaryzykować, zdobyć się na odwagę by kochać i być kochanym.

A volte abbiamo paura di aprirci ad un'altra persona per paura, iniziamo a paragonarci con le ex dell'uomo appena conosciuto, e quasi sempre siamo troppo severe con noi stesse. A volte succede che ci limita la nostra educazione: "Non staro' mai con uno divorziato", "Non lasciero' mai la mia citta'per un uomo", "Mai ...". Penso, che con un po' di ragionevolezza vale la pena rischiare, prendere coraggio per amare ed essere amato.

Przeszłość
Passato

Kylie Minogue, które pokonała nowotwór, powiedziała kiedyś, że albumy ze zdjęciami ogląda raz w roku lub raz na dwa lata bo nie widzi sensu w życiu przeszłością. Czasem miło jest powspominać dawne czasy, przypomnieć sobie jacy byliśmy śliczni jako dzieciaczki, ale zbytnie skupianie się na przeszłości nie pozwala nam na skupieniu się na teraźniejszości i nie wnosi nic nowego.Bywa też tak, że nie potrafimy zapomnieć o przeszłości.Póki sami lub z pomocą nie rozwiążemy supłów wewnątrz nas, nigdy nie będziemy żyć w teraźniejszości.

Kylie Minogue, che ha combatutto un tumore, una volta ha detto che gli album delle foto li guarda una volta all'anno o due, perche'non vede il senso di vivere nel passato. Certo, a volte e' bellino ricordarsi come eravamo adorabili da bimbi, ma troppa concentrazione sul passato non permette di concentrarsi sul presente e non porta niente di nuovo. A volte succede che non riusciamo a scordare il passato. Finche' da soli o con un aiuto non risolveremo i nodi dentro di noi, non vivremo mai nel presente.

Zapominanie o sobie
Scordare di se stessi

Od kiedy jesteśmy małe, uczą nas że kobiety to Anioły Stróże, które poświęcają się dla dobra rodziny,w rezultacie żyjemy tylko spełniając prośby lub oczekiwania, nie mając nawet pojęcia czego chcemy i jakie jesteśmy naprawdę. Wyprowadzając się zagranicę wiesz, że nie zaprowadzisz swojej babci do dentysty, ale możesz być oparciem dla wielu innych ludzi których spotkasz: szefa,sąsiadki czy partnera. Opuszczenie miasta rodzinnego, nigdy nie jest łatwe ale nie pozwól wyrzutom sumienia aby Cię zjadały. Babcię do dentysty może zaprowadzić Twój kuzyn, a "bycie blisko" nie oznacza tylko obecności fizycznej. Wybieraj i kształtuj swoje życie, nie oczekuj, że zrobią to inni.

Da quando siamo piccole, ci insegnano che noi donne siamo come degli Angeli, che si sacrificano per la famiglia. Il risultato e' che viviamo solo realizzando richieste e aspettative altrui, senza sapere  come siamo e cosa vigliamo. Andando a vivere all'estero sai che non porterai la tua nonna dal dentista, ma puoi essere un sostegno per altre persone che incontrerai: iltuo capo, la vicina di casa o il partner. Lasciare la citta' famigliare non e' mai facile, ma non permettere che i sensi di colpa ti mangino. La nonna dal dentista ce la puo' portare il tuo cugino, ed "essere vicini" non significa solo presenza fisica. Fai le tue scelte e costruisci la vita che vuoi tu, perche' non lo fara' nessun altro al posto tuo.


Hej, kurczaku bez głowy, mam nadzieję, że od teraz uważniej będziesz lokować swoje emocje i myślał dokąd i ku czemu zmierzasz ...

Caro pollo senza testa, spero che adesso focalizzerai con piu' attenzione le tue emozioni e penserai dove e per cosa cammini ...

My favour Garnier cosmetics


Są kosmetyki marki Garnier, do których często wracam, o jednym (BB kremie) już pisałam na blogu, dziś dodam dwa nowe: krem na noc oraz dwufazowy płyn do demakijażu.Może już je znacie,a być może wypróbujecie pierwszy raz i przypadną Wam do gustu?

Ci sono dei prodotti di Ganier a cui torno sempre, di uno (BB crema) gia' ho scritto sul blog, oggi aggiungerei ancora due cosmetici: crema notte e struccante bifase. Forse li conoscete gia' o forse li proverete per la prima volta e piaceranno anche a Voi?

 
Garnier Essentials, skóra wrażliwa płyn dwufazowy 2w1 do demakijażu
Garnier Clean sensitive struccante bifase 2in1


Mam wrażliwą skórę wokół oczu, a na twarzy mieszaną / suchą.Ten płyn u mnie sprawdza się świetnie bo nie podrażnia skóry, nie uczula, nie zawiera alkoholu, nie wymaga mocnego tarcia wacikiem, ale skutecznie zmywa makijaż,nawet wodoodporny. Nie ma zapachu i jest bardzo wydajny.

Ho la pelle sensibile vicino agli occhi, e sul viso pelle mista / secca. Questo struccante sul mio viso funziona perfettamente, perche' non mi da allergie, non contiene alcool, non ha profumo e non c'e' bisogno di premere forte il dischetto per rimuovere il makeup. Un altro vantaggio: una bottiglia dura tanto tempo.

Miracle Cream Noc, Krem przeciwzmarszczkowy na noc
Crema Miracle Notte

  
Intensywnie nawilżający krem na noc z działaniem przeciwzmarszczkowym.Lubię go za śliczny zapach, lekką konsystencję oraz efekt jaki daje: rano skóra wydaje się być bardzo wypoczęta i wygładzona.Nie mam mocnych zmarszczek, zauważyłam że delikatnie je wypełnia.

E' una crema per la notte che idrata intensivamente e da un leggero effetto antiage. Mi piacciono il suo bellissimo profumo, la leggera consistenza e l'effetto che vedo ogni mattina: la pelle e' distesa e liscia. Non ho rughe profonde, ho notato che riempie leggermente quelle sottili.


Garnier Skin Naturals, BB Cream Miracle Skin Perfector
BB crema viso colorata


Od kilku lat wracam do tego BB kremu latem lub wiosną, myślę że to mój ulubiony BB krem w ogóle. Mam cerę mieszaną / suchą, BB może być stosowany nawet dwa razy dziennie, ale po całym dniu gdy zmywam makijaż na waciku nie pozostaje dużo kosmetyku, ponieważ wchłania się w skórę.Wyraźnie wygładza i odświeża wygląd skóry. Delikatnie matuje i nawilża.

Da anni uso questa BB crema durante la primavera o l'estate, penso che sia la mia BB crema preferita in assoluto. Ho la pelle mista / secca e questa BB possiamo usarla perfino due volte al giorno, ma la sera quando mi strucco, sul dischetto non rimane tanto prodotto, perche' la pelle lo assorbe. Liscia e rinfresca la pelle del nostro viso. Da un leggero effetto matt e sopratutto idrata.

W drogeriach Iper Soap trwa promocja na kosmetyki Garniera (zniżki), a przy zakupie dwóch produktów dostaniemy w prezencie kubek termiczny w wybranym przez nas kolorze.

A Iper Soap adesso possiamo trovare dei prodotti di Garnier a prezzi scontati e con l'acquisto di due cosmetici in omaggio riceveremo una mug termica in colore a scelta.
Miłego wtorku!:)
Buon martedi!:)

John Currin


John ma około pięćdziesiąt lat, urodził się w Colorado i uwielbia malować kobiety.We Florencji do października otwarta jest wystawa tego bardzo popularnego portrecisty kobiet i ... siebie ...

John ha quasi cinquant'anni, e' nato in Colorado e ama dipingere le donne. A Firenze fino a ottobre e' aperta la mostra di questo ritrattista delle femmine e di ... se stesso ...

Kobiety na obrazach Currina są wyrafinowane, ale ostentacyjnie pokazują swoją kobiecą stronę. Zaakcentowane są ich kobiece kształty oraz sensualna aura, która je otacza.Na obrazach znajdziemy również szczegóły obecne na obrazach Renesansu.

Le donne nei quadri di Currin sono raffinate, ma in modo ostentato mostrano il loro lato femminile. Sono accentate le loro forme femminili e l'aura piena di sensualita'. Nei quadri troveremo anche alcuni dettagli presenti nei quadri rinascimentali.
  
W ostatnim numerze Marie Claire Italia znajdziemy krótką rozmowę z malarzem, która odbyła się w jego posiadłości w Toskanii.Currin opowiada o swojej miłości do ciała kobiety, o swoich malarskich idolach: Botticelli, Van Gogh, Goya, Picabia, Cranach. Gdyby zamiast malować, mógłby napisać piosenkę byłaby to "Heros" Davida Bowiego. Dodaje, że nigdy nie zdecydował aby zostać malarzem bo głęboko wierzy w to, że nie miał innego wyboru ...

Nell' ultimo numero di Marie Claire Italia troveremo una breve intervista del pittore, che e' stata fatta nella sua casa in Toscana. Currin racconta del suo amore per il corpo femminile e racconta dei suoi idoli: Botticelli, Van Gogh, Goya, Picabia, Cranach. Se al posto di dipingere un quadro potesse scrivere una canzone, sarebbe "Heros" di David Bowie. Aggiunge che non ha deciso d'essere un pittore perche' crede profondamente che non ha mai avuto scelta ...
Wspomina, że w obrazach znajdziemy Jego samego ... I jeśli przyjrzeć się uważniej niektórym Jego portretom, nie można nie przyznać mu racji ...

Aggiunge che nei suoi quadri troveremo Lui stesso ... E se si guarda in modo piu' attento alcuni dei suoi quadri, non si puo' non dargli ragione ...


Miłej niedzieli ...
Buona Domenica ...